Το μίσος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα, ιδιαζόντως δυσάρεστο. Το μίσος εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ο πυρήνας του συναισθήματος του μίσους αποτελείται από τρία συστατικά τουλάχιστον. Αυτός είναι και ο λόγος που εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους.
Το πρώτο συστατικό του μίσους αποτελείται από το ανοίκειο. Το ανοίκειο στο μίσος χαρακτηρίζεται από αποτροπή και αηδία. Ενώ η οικειότητα περιλαμβάνει την αναζήτηση της εγγύτητας, το ανοίκειο χαρακτηρίζεται από την απόσταση. Η απέχθεια και η αηδία μπορεί να προκύψουν από τα χαρακτηριστικά ή τις ενέργειες του ατόμου. Συνήθως οι ενέργειες αυτές είναι απάνθρωπες. Σε κάθε περίπτωση το μισητό άτομο οπωσδήποτε έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το άτομο που έχει το συναίσθημα του μίσους.
Το δεύτερο συστατικό του μίσους είναι το πάθος, το οποίο εκφράζεται ως έντονος θυμός ή ως φόβος. Τα δύο υποσυστήματα του πάθους, λοιπόν, είναι ο θυμός και ο φόβος. Ο θυμός οδηγεί συχνά το άτομο στο να προσεγγίσει το μισητό άτομο για να του κάνει κακό. Έτσι, εξουδετερώνεται ο φόβος. Αυτή η συνιστώσα του μίσους αναπτύσσεται συνήθως γρήγορα και έχει συχνά κακό τέλος.
Το τρίτο συστατικό του μίσους είναι η απόφαση / δέσμευση, η οποία χαρακτηρίζεται από την υποτίμηση και τη μείωση του μισητού ατόμου, μέσω της περιφρόνησης. Ο στόχος εκείνων, που προκαλούν μίσος σε έναν άνθρωπο, είναι να αλλάξουν τις απόψεις μιας ομάδας του πληθυσμού, έτσι ώστε ένας άνθρωπος να υποτιμηθεί στη συνείδηση μιας ομάδας πληθυσμού. Με άλλα λόγια, αυτό το είδος του μίσους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «πλύση εγκεφάλου».
Εν κατακλείδι, το συναίσθημα του μίσους είναι ένα άκρως τοξικό συναίσθημα, που ο άνθρωπος που το βιώνει δηλητηριάζει αυτόν και το περιβάλλον του.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης