Τα τελευταία χρόνια,  εξαιτίας των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών βίαιων αλλαγών και την επισφάλεια και τον φόβο που αυτές προκαλούν, αυξάνεται η συναισθηματική ευαλωτότητα των ανθρώπων. Αυτό το γεγονός έχει ως συνέπεια να πληθύνουν οι άνθρωποι,που βασική τους ασχολία είναι να "βοηθήσουν" τους ανθρώπους αυτούς. Η "ψυχολογία" έγινε κυρίαρχο επάγγελμα από ανθρώπους που δεν έχουν καν σπουδάσει ψυχολογία, αλλά με μερικά σεμινάρια ή ,"μεταπτυχιακά" δηλώνουν ψυχολόγοι. Πέρα από το προφανές, ό,τι δηλαδή υπάρχει οικονομικό κέρδος από την εκμετάλλευση της αδυναμίας κάποιων συνανθρώπων μας, ο κύριος λόγος της "βοήθειας" των "ψυχολόγων" παντός είδους, πιστεύω ακράδαντα οφείλεται στις δικές τους αδυναμίες. Να κυριαρχήσουν δηλαδή και να εξουσιάσουν άλλους ανθρώπους ώστε να νιώσουν την ηδονή που έχασαν. Εν ολίγοις, πρόκειται για ανθρώπους ανέραστους που πρώτα από όλα χρειάζονται βοήθεια οι ίδιοι.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης