Ο Έρωτας και ο φόβος αποτελούν αντιθετικά στοιχεία μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και στο συναισθηματικό και νοητικό πεδίο αντιστοιχούν στην αλήθεια και στο ψεύδος. Ο Έρωτας (με μια ευρύτερη έννοια και όχι μόνο για ένα συγκεκριμένο άτομο) για να είναι αυθεντικός έχει απόλυτη ανάγκη την αλήθεια και ο φόβος (σε οποιεσδήποτε από τις άπειρες μεταμφιέσεις του) έχει απόλυτη ανάγκη το ψέμα. Ο έρωτας και ο φόβος αντιστοιχούν στην έλξη και την απώθηση.

Στην αρχαία ελληνική μυθολογία (η οποία δείχνει σοφά αλληγορικά τη γέννηση, την εξέλιξη και τη λειτουργία του σύμπαντος, και όλους τους βασικούς νόμους και τις βασικές δυνάμεις του) ο έρωτας και ο φόβος αντικατοπτρίζονται στο αρχικό αντιθετικό ζεύγος της μυθολογικής κοσμολογίας που είναι ο έρωτας και το χάος.

Εν κατακλείδι, ο έρωτας διαλύει τους φόβους και οι φόβοι αφανίζουν τον έρωτα. Για αυτόν τον λόγο ο έρωτας είναι επικίνδυνος!

Τριαντάφυλλος Σερμέτης