Ο φθόνος είναι η τάση να εστιάζει κάποιος στην ευημερία και στην πρόοδο των άλλων, έχοντας μια διαρκή αγωνία για τη δική του προσπάθεια για πρόοδο. Είναι η δυσθυμία το να βλέπει κανείς να επισκιάζεται από κάποιον άλλον. Διότι το μοντέλο που χρησιμοποιεί αυτός ο δυστυχής άνθρωπος για να δει πόσο καλά είναι, δεν είναι η εγγενής αξία της δικής του ευημερίας, αλλά η διαρκής σύγκρισή του με την ευημερία των άλλων.
Ο φθόνος είναι ο οδυνηρός πόνος στην ευημερία και στην πρόοδο των άλλων.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης