Το διαδίκτυο την τελευταία εικοσαετία αποτελεί έναν υπερχώρο, που είναι ένας εντελώς υβριδικός και διακριτός χώρος όπου όλα είναι αναμεμιγμένα και δικτυωμένα με ο,τιδήποτε, ένας χώρος όπου έχουν δημιουργηθεί πολιτιστικοί και κοινωνικοί αρμοί, ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από συνολική έλλειψη απόστασης, αλλά περισσότερο εικονικής σύμπτυξης. Δεν υπάρχει πολυπολιτισμικότητα αλλά υπερπολιτισμικότητα, η οποία είναι διαφορετική από τη διαπολιτισμικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, η οποία εξακολουθεί να εμποτίζεται με την αρνητικότητα των πολιτιστικών εντάσεων, και διαφέρει σαφώς από τη διαπολιτισμικότητα, η οποία διατηρεί ακόμη πολιτιστικούς δείκτες και χωρικό πεδίο. Φυσικά, το Διαδίκτυο έχει σίγουρα στοιχεία υπερχώρου και επιταχύνει την παγκόσμια υπερκαλλιέργεια Ο πολιτισμός με την κλασική έννοια εξαφανίζεται σε αυτό που είναι, δηλαδή, υπάρχει υπερκαλλιέργεια και υπερπληροφόρηση. Στην πραγματικότητα, όπως θα έλεγε ο Baudrillard, εξαφανίζεται αυτό που είναι πιο πραγματικό από το πραγματικό, εισερχόμαστε, δηλαδή, στην υπερ-πραγματικότητα.
Όλη αυτή η αλλαγή δημιουργεί συγχύσεις και θολώσεις, που στην πραγματικότητα δημιουργούν διασπασμένους ανθρώπους με αποσπασματική γνώση και κατά συνέπεια ημιμάθεια, η οποία αποτελεί το καλύτερο καύσιμο των δεινών της ανθρωπότητας.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης