Όσο οδηγούμαστε σε κοινωνίες που τα μέλη αυτών απομακρύνονται μεταξύ τους τόσο η υπαρξιακή ανεπάρκεια μεγεθύνεται. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα το να επιδεικνύεται έντονα η αίσθηση υπεροχής προς τους άλλους, προκειμένου να αποκρυβεί το υπαρξιακό δράμα της απόλυτης μοναξιάς.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης