Μέσα σε αυτήν την πανδημία, ξεκάθαρα υπάρχουν δύο ιοί: ο ιός που έχει βιολογική οντότητα, και ο τεχνοϊός, που είναι μια πληροφοριακή οντότητα και διαδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων. Για να αφανιστεί ο βιολογικός ιός, αναπτύσσεται ραγδαία ο τεχνολογικός ιός. Αυτή η δεύτερη διάσταση του ιού που εισέρχεται στην ανθρώπινη ύπαρξη δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις και πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και προπαντός ψυχικές καταστροφές, που αναμφίβολα θα προκαλέσουν κοινωνικούς και πολιτικούς μεταβατικούς μετασχηματισμούς. Όλα αυτά καταδεικνύουν την αυξανόμενη δύναμη αυτού του περιβάλλοντος στους ανθρώπους και στον τρόπο της ζωής και της σκέψης τους. Πράγματι εισέρχεται το ανθρώπινο είδος σε νέα ιστορική περίοδο με επιταχυντή την πανδημία.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης