Αυτό που παρατηρώ, χαρτογραφώντας συμπεριφορές, είναι ότι υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια που άπτονται του γεγονότος ότι οι πολίτες ανησυχούν περισσότερο για την οικονομική κρίση παρά για την κρίση υγείας - αλλά σπανιότερα μιλούν για ελευθερίες. Τώρα μπαίνουμε στα πρώτα βήματα της μακράς διαδικασίας επιστροφής στην κοινωνική ζωή (αυτό που βασίζεται στην πραγματική επαφή ανθρώπων με όλα τα συμπαρομαρτούντα που ποτέ δεν θα φανούν στην επικοινωνία της οθόνης) που πρέπει να είναι η συγκράτηση του υπερβολικού φόβου που θα εκτρέψει την κοινωνία σε επικίνδυνες ατραπούς.Χρειάζεται προσοχή στα δικαιώματα: είναι γνωστό πότε χάνονται αλλά ποτέ πότε θα ανακτηθούν. Και ο πειρασμός του φόβου είναι μεγάλος στην πολιτική, διότι ανοίγει την όρεξη για αρκετούς κυβερνήτες που ρέπουν στην αυταρχικότητα. Ειδικά όταν η απειλή επηρεάζει την υγεία, είναι αρκετά εύκολο να πειστεί ο οποιοσδήποτε να πράξει ο,τιδήποτε.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης