Το πείραμα, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, του εγκλεισμού ολόκληρων κοινωνιών με αφορμή μια πανδημία, αποτελεί κομβικό σημείο που θα τις διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να είναι προς δύο κατευθύνσεις ανάλογα με τις αντιστάσεις των κοινωνιών. Είτε θα μπούμε στην εποχή του τεχνο-φασισμού είτε στην εποχή του μετα-νεοφιλελευθερισμού. Σε κάθε περίπτωση εγγίζουμε στην εποχή του μετανθρώπου.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης