Κανένας δεν ευτυχεί όταν η πόλη δυστυχεί. Η αίσθηση της συλλογικής κοινότητας και η προσωπική ευθύνη είναι τα κριτήρια σεβασμού και φροντίδας προς τον συνάνθρωπο.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης