×

Μήνυμα

Η λειτουργία αποστολής email έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί σε αυτό τον ιστοχώρο, παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.

 

Η σιωπή που υπάρχει γύρω από το θέμα των εθελούσιων μετατάξεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, δεν μπορεί να είναι άσχετη με το ζήτημα των υποχρεωτικών μετατάξεων. Διότι με τις υποχρεωτικές μετατάξεις επιτυγχάνεται η κινητικότητα με αποτέλεσμα να διαλύονται οι κοινωνικές ζωές οικογενειών. Η συνέπεια θα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να παραιτηθούν από μόνοι τους προκειμένου να μην πάνε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους.Είναι απορίας άξιο, πως, ενώ υπάρχουν οι αιτήσεις για εθελούσια μετάταξη στο γραφείο του υπουργού, δε δίνεται η εντολή για να εξεταστούν από το ΚΥΣΔΕ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι υποχρεωτικές μετατάξεις δε γίνονται σε οργανικές θέσεις και αυτό το γεγονός δημιουργεί την υποψία για απολύσεις στο  εγγύς μέλλον. Με τις υποχρεωτικές μετατάξεις δημιουργείται το δεδικασμένο και αποτελεί τον οδηγό για όλο το δημόσιο τομέα και όχι μόνο στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, με τις μετατάξεις στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφαιρεί την δυνατότητα σε κάποιες ειδικότητες να συμπληρώνουν το ωράριό τους στα δημοτικά και με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια καινούργια δεξαμενή πλεοναζόντων και υπεράριθμων εκπαιδευτικών  που θα έχει ως συνέπεια να συμπαρασυρθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Είναι ολοφάνερο πλέον, ότι στόχος είναι οι απολύσεις και έμμεσα τις ονομάζουν διαθεσιμότητες, μετατάξεις και κινητικότητα. Η μη πραγματοποίηση εθελούσιων μετατάξεων και η απόλυτη σιωπή γύρω από το θέμα, που ας σημειωθεί η ίδια η κυβέρνηση κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αιτήσεις, και η υποχρεωτική αίτηση για μετάταξη δημιουργεί ποινικές και αστικές  ευθύνες και η ΟΛΜΕ, ως ανώτατο συνδικαλιστικό, χρειάζεται να το διερευνήσει άμεσα. Καλούνται οι αιρετοί του ΚΥΣΔΕ να πιέσουν ακόμα περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και να αναδείξουν το ζήτημα με οιονδήποτε τρόπο. Χρειάζεται να δημιουργηθεί άμεσα  ένα ευρύ μέτωπο, με προμετωπίδα την παιδεία, και όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι και αν δεν έχουν ακόμα θιγεί είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα έρθει η σειρά τους, να συγκροτήσουν ένα ρεύμα ανατροπής της υφιστάμενης πολιτικής της καταστροφής.  

Τριαντάφυλλος Σερμέτης                        Δημοσιεύθηκε 19 Αυγούστου 2013

 

Πηγή:http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B7