Εκείνο που έχει εκπέσει σε δραματικό βαθμό τα χρόνια από τα μνημόνια και έπειτα είναι εκείνο που ονομάζουμε κοινωνική ηθική. Αυτή είναι ένα σύνολο αξιών και κανόνων που υπάρχουν στην κοινωνία. Οι αξίες αυτές διέπουν τα μέλη μιας κοινωνίας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους για την ευημερία τους. Η κοινωνική ηθική δεν έχει ακριβή ορισμό, καθώς διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό ανάλογα με διάφορες πεποιθήσεις, πρακτικές, παραδόσεις ή έθιμα που επικρατούν στην κοινωνία.
Πρόκειται για ένα σύνολο αξιών ή συμπεριφορών που γίνονται κατανοητές και αποδεκτές από τα μέλη της κοινωνίας. Η κοινωνική ηθική είναι σημαντική γιατί παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για να ζήσει η κοινωνία ειρηνικά. Βοηθά τους ανθρώπους να ζουν μαζί σε αρμονία και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και την ένταση μεταξύ τους. Αφορά το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στους άλλους στην κοινότητά τους.
Μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές της κοινωνικής ηθικής είναι ότι παρέχει ένα ηθικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των πράξεων των ανθρώπων και βοηθά στην αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων που απαντώνται συχνά στην κοινωνία. Επομένως, η παρακμή που βιώνει η ελληνική κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, δεν έγκειται τόσο στο νομικό ή στο συνταγματικό πλαίσιο, όσο στην αναφορά μιας κοινωνικής ηθικής που έχει απορρυθμίσει την κοινωνία, οδηγώντας την σε ιδιώτευση και κυνική αντιμετώπιση της πραγματικότητας.

Today 0

Yesterday 7

Month 332

All 75544

Counter