Η αγωνία, που προκύπτει από την ριζική εκκρεμότητα με τη θνητότητά μας, οδηγεί στον φόβο.Ο φόβος μας εγκλωβίζει στην επισφάλεια και μας κάνει ευάλωτους. Έτσι, για να νιώσουμε ασφάλεια, στο κοινωνικό πεδίο, επιζητούμε την ομπρέλλα προστασίας σε  εξουσιαστικές δομές ή σε ομάδες (λ.χ. κόμματα) που προσκολλώνται σε εξουσιαστικές δομές. Όσο μεγεθύνονται η αγωνία και ο φόβος τόσο περισσότερο έντονο είναι το φαινόμενο αυτό. Εύκολα με αυτόν τον τρόπο χειραγωγούμαστε σε προσωπικό (οριζόντιο δίκτυο σχέσεων) και σε πολιτικό επίπεδο (κάθετο δίκτυο σχέσεων).

Τριαντάφυλλος Σερμέτης

Today 13

Yesterday 10

Month 330

All 69767

Counter