Σε φοβικούς καιρούς εξαιτίας απειλών, πραγματικών ή φανταστικών, οι άνθρωποι αναδιπλώνονται με συνέπεια να χάνουν τον ερωτισμό τους. Ο έλεγχος του ερωτισμού αποτελεί το κομβικό σημείο υποταγής σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Τριαντάφυλλος Σερμέτης

Today 2

Yesterday 12

Month 57

All 60729

Counter